TONI PARKKINEN 385 Oulun kaupunginvaltuustoon 2021

Slide Toni Parkkinen Paljasjalkainen Oululainen insinööri, jonka sydäntä ovat lähellä toimiva kaupunkikeskusta ja elävä Oulu.

Olen toiminut viime kauden joukkoliikennejaoston jäsenenä.

Voit äänestää minua näissä vaaleissa numerolla 385.

YRITTÄJYYDEN EDELLYTYKSET

Oulun tulee mahdollistaa sekä pienien että suurien yritysten kasvaminen ja menestyminen. Poistetaan turhat esteet.

ELÄVÄ KESKUSTA

Ei anneta keskustan kuolla! Oulussakin on nähtävissä kehitystä keskustan hiljenemiseen. Keskustan kehittämistä tulee tukea niin kaavoituksella kuin liikennesuunnittelulla.

TOIMIVA LIIKENNE

Joukkoliikenne ja yksityisautoilu tukevat toisiaan ja ovat molemmat tarpeen Oulussa. Kehitetään näitä tasapuolisesti!